Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Zero Emisii | January 19, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Evaluarea politicilor verzi in industrie – Experienta Indiei - Zero Emisii

Institutul International pentru Dezvoltare Durabila (International Institute for Sustainable Development – IISD), a publicat un raport de evauare a politicilor publice vezi in industrie. Raportul (Evaluarea politicilor verzi in industrie – Experienta Indiei) se concentraza asupra sectoarelor eolian si solar fotovoltaic in India, analizand cadrul politicilor Indiei pentru cresterea contributiei resurselor regenerabile in mixul energetic al tarii in contextul multiplelor obiective sociale, economice si tehnologice ale  tarii. Pe baza acestei analize, se poate trage concluzia ca, in timp ce sprijinul pentru industrie a ajuns la un cost relativ mic, dezvoltarea a fost lenta si multe politici lasa de dorit atunci cand sunt evaluate din persectiva tintelor propuse initial.

Raportul sugereaza ca elementele “verzi” mai degraba decat cele “industriale ” au evoluat mai bine pana in prezent. Impactul este evident cu precadere in legatura cu securitatea energetica si accesul la energie, costurile evitate in domeniul sanatatii si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, insa elementul de politică industrială a avut o evoluție slabă. Imbinarea mai buna a celor doua componente va permite imbunatatirea nivelului de indeplinie a obiectivelor propuse.

Submit a Comment